Fastighetsförvaltning Uppsala

I en fastighet med många boende är det bra att vara mån om sina boende. Det är mycket som ska gås igenom och fixas till. För en mer trivsam miljö och gemenskap är det viktigt att fastigheten sköts korrekt. Ibland kan en person ställa upp och klippa gräset och någon kan tänka sig att städa trappuppgången. Men tröttnar någon står klippningen och städningen still och arbetet växer sig allt större.

Bättre miljö
För en mer regelbunden och konfliktfri miljö kan ett alternativ vara att anlita fastighetsförvaltning i Uppsala och göra alla boende glada och nöjda. De utför de vanliga uppgifterna inom fastighet, som i den inre, yttre och tekniska miljön. Fastighetsförvaltningen i Uppsala värnar om sina kunder och tycker att det är viktigt att utföra sitt arbete som gör att alla mår bra. Med ett värnande tänk och omtanke för sina kunder skapas det bra förutsättningar för ett lyckat arbete.

Personlig service
Förutom de vanliga uppgifterna värnar man också om den personliga servicen. Fastighetsförvaltning i Uppsala anlitar en person som har hand om alla ärenden. Detta innebär att boende slipper ringa en växel och får istället en mer personlig kontakt med den som har hand om alla ärenden. Med samma person skapas det en bättre samhörighet och de boende kan vara trygga i att deras ärende kommer in och hanteras korrekt.

Med regelbunden fastighetsskötsel och personlig service kan Fastighetsförvaltning i Uppsala skapa en renare och trevligare miljö.